Üniversite Detayları

Özellikle, dünya sıralamasında en iyi ilk 500 üniversitesi içinde 401. sırada yer alan Karazin üniversitesi , Ukrayna’nın en büyük ve en güzel üniversitelerinden birisi olup Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde yer almaktadır . Üniversite 29 ocak 1805 yılında açılmıştır . TIP – HUKUK – EKONOMİ –İŞLETME bölümleri dahil olmak üzere 30 dan fazla bölüm ile eğitim seçeneği sunmaktadır.
Üniversite Bilim Doktorları, Profesörler , Doçentler , ve öğretmenler çalışmaktadırlar . Üniversite Türkiye , Avrupa , ABD gibi ülkelerin üniversiteleri ile öğrenci ve öğretmen değişim programında aktif rol almaktadır
Karazin Üniversitesin den mezun olan öğrenciler aynı zamanda Europass mavi diploma sahibi de olabilmektedir. Üniversitesi bünyesinde eğitim İngilizce , Rusça ve Ukraynaca verilmektedir. YÖK Denkliği kapsamındadır.
Okul kayıt için puan ve sınav şartı Yoktur .

Bölümler

 • Tıp İngilizce 4300 $
 • Tıp Rusça 3850 $
 • International economic relations and tourism business İngilizce 4000 $
 • Uluslararası ekonomik ilişkiler ve turizm işletmesi Rusça 2600 $
 • Management and administration İngilizce 2300 $
 • Ekonomi Rusça 2300 $
 • Psikoloji Rusça 2300 $
 • Felsefe Rusça 2300 $
 • Hukuk Rusça 2600 $
 • Sosyal bilim – Sosyoloji Rusça 2300 $
 • Yabancı Diller – Tercümanlık Rusça 2600 $
 • Filoloji Rusça 2600 $
 • Mechanics and mathematics İngilizce 2600 $
 • Mekanik ve matematik Rusça 1800 $
 • Bilgisayar Bilimi Rusça 2300 $
 • Fizik ve enerji Rusça 2300 $
 • Fizik Rusça 1800 $
 • Fizik ve teknikler Rusça 2300 $
 • Physics and techniques İngilizce 2300 $
 • Radyofizik Rusça 1800 $
 • Kimya Rusça 1800 $
 • Biyoloji Rusça 2300 $
 • Tarih Rusça 1800 $
 • Jeoloji ve coğrafya Rusça 1800 $