Üniversiteler Arası Yatay Geçiş . Yurtdışından Yatay Geçiş

Üniversiteler Arası Yatay Geçiş . Yurtdışından Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nedir?
Yatay geçiş; üniversitelerin eş değer bölümleri arasında, öğrencinin isteği doğrultusunda bulunduğu
üniversiteden başka bir üniversiteye geçmesidir. Yatay geçişler kurum içi ve kurumlar arası olarak iki
farklı şekilde bulunur.
Kurumiçi Yatay Geçiş Nedir?
Üniversite öğrencileri bulunduğu üniversite içinde ilgili bölümler arasında, belirli şartları sağlaması
durumunda bir bölümden başka bir bölüme geçiş yapabilirler buna kurumiçi yatay geçiş denir.
Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları, ilgili bölümün son 4 yıla ait taban puanları, üniversite gerek
duyuyorsa senato tarafından öngörülen ilave şartlar son başvuru tarihinden 15 gün önce YÖK (
Yüksek Öğretim Kurumu) internet sitesinde yayınlanır. Yayınlanan bu şartlara uygun öğrenciler şartlar
doğrultusunda diledikleri bölümlere geçebilirler.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir?
Kurumlar arası yatay geçiş işlemleri, yükseköğretim kurumlarının eşdeğer düzeydeki bölümler
arasında ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yayınlanan kontenjanlar doğrultusunda
yapılmaktadır.Kurumlar arası yatay geçiş işlemi yapacak öğrenci kayıtlı olduğu bölümde bitirmiş
olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Yatay Geçiş Hangi Kurumlar Arasında Yapılır?
1. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim programına kayıtlı olan öğrenci Normal öğretim
programlarına geçiş yapabilir,
2. Açıköğretim ve Uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenci bunlar arasında yatay geçiş
yapabilir,
3. Örgün (birinci, normal) Öğretim ya da İkinci Öğretim programına kayıtlı olan öğrenci uzaktan
eğitim ya da açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir,
4. İkinci Öğretim programları arasında yatay geçiş yapılabilir,
5. Merkezi Yerleştirme ile öğrenci kabul eden bir programdan özel yetenek sınavı ile öğrenci
kabul eden bir programa yatay geçiş yapılabilir,
6. TSK( Türk Silahlı Kuvvetleri) ve Polis Akademisi ile diğer yüksek öğretim programları arasında
yatay geçiş yapılmaktadır.
7. Yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile Türkiye’deki Yüksek öğretim kurumları arasında
Yatay Geçiş Yapılabilir.
Yatay Geçiş Yapmak için Şartlar
1- Puan Türü; Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçiş yapmak istediği bölümlerin puan
türleri farklı ise yatay geçiş yapabilmesi için öğrencinin sınava girdiği yılda geçiş yapacağı
bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekmektedir.
2- Not Ortalaması; Not ortalaması ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bitirdiği
dönemlerin not ortalaması yüksek olmalıdır. İstenilen en düşük not ortalamasını geçiş
yapmak istediğiniz üniversite kendisi belirlemektedir ama genellikle bu 3.00-3.50 arasında
değişmektedir. Not ortalaması ile yatay geçişlerin kontenjanlı olduğu düşünüldüğünde not
ortalamanızın 4.00 a ne kadar yakınsa şansınızın o kadar yüksek olduğunu unutmayınız.
3- Geçiş Zamanı; Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin en az 1. Öğretim yılını tamamlamış
olması gerekmektedir ve Hazırlık sınıfı 1 yıl olarak sayılmamaktadır. Önlisans programına

kayıtlı b ir öğrenci ilk yarıyıl ve son yarıyılda, Lisans programına kayıtlı bir öğrenci 1yıl ve son 1
yılda yatay geçiş işlemi yapamamaktadır.
4- Başvuru Zamanı; Her üniversite Yatay Geçiş için kendi başvuru tarihini belirleyip sitesinde
yayınlamaktadır ve bir öğrenci yatay geçiş başvurusunu en fazla 2 defa yapabilmektedir.
Normalde ilk başvurusu reddedilen öğrenci tekrar yatay geçiş başvurusu yapmak isterse 2.
Öğretim yılı sonunda yapabilir fakat bazı üniversiteler reddedildiği yarıyıldan sonraki yarıyılda
tekrar başvuru almaktadır.
5- Öğrenci Sayısı; Yatay geçiş işlemlerinde bir bölüme ne kadar &am


    HEMEN ARA


    WHATSAPP